Algem. Voorw

verhuurvoorwaarden en regels

Prijzen en betaling

De prijzen vermeld op de website zijn inclusief levering (tenzij anders vermeld op pagina levering) en plaatsing.
De prijzen zijn inclusief 21% btw.

Betaling gebeurt via overschrijving. Via mail sturen wij u de details voor overschrijving. Eenmaal het bedrag is overgeschreven, is de reservatie vast.

feestdagen worden aangerekend aan zondag tarief

Aanvragen

Aanvragen dienen te gebeuren via email of ons contactformulier, wij doen ons best om deze te  beantwoorden binnen de 2 dagen.

Krijgt u binnen de 2 dagen geen antwoord, dan is er iets fout gelopen, gelieve ons dan opnieuw te contacteren.

Bevestiging

Bij bevestiging  via email van ons is uw reservatie definitief.

Levering

Vul ons contactformulier in en krijg uw op maat berekende vervoerskost. In een ruime cirkel rond nazareth leveren we gratis.

De leverings en ophaal uren worden steeds vooraf met de klant afgesproken. De dag van levering en ophaling worden er geen wijzigingen meer gedaan aan de afgesproken tijden.

Annulatie

Bij regenweer gratis annulering van springkasteel tot 24 uur voor levering.
annulatie na levering is niet mogelijk

Gebruik

Het gebruik van het springkasteel is toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.

Het gebruik van voedsel en drinken is niet toegestaan op en rond onze springkastelen.

Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn niet toegestaan.

Bij hevige wind (vanaf 5 beaufort), storm of hevige regen dient het kasteel plat gelegt te worden en de elektriciteit afgekoppeld te worden.

Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel verlaten.

Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel.

Een overdekt springkasteel heeft geen garantie dat het springkasteel droog blijft, het dak is bedoeld als zonnescherm. Klachten nadien zijn ongegrond.

Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.

Wanneer het springkasteel op een gazon moet worden geplaatst die met een mulching grasmaaier (= zonder opvangzak of -bak) is gemaaid zal op het einde van de huur het springkasteel bevuild zijn met grasresten. De huurder dient het kasteel proper te maken tot de staat waarin hij het ontvangen heeft.

Om verbranding aan de motor te voorkomen mag de motor NOOIT afgedekt worden, ook niet wanneer het regent.

Rondom het springkasteel moet een vrije ruimte worden voorzien van minimum 1 meter en aan de achterzijde van het kasteel 1,5m voor de plaatsing van de motor. De toevoerbuis vanaf de motor dient gestrekt te liggen om verbranding te voorkomen. Indien er onvoldoende ruimte is wordt de volledige huurprijs aangerekend als schadevergoeding

Als deze regels worden overtreden zullen de herstellings- en reinigingskosten volledig doorgerekend worden aan de klant met een minimum van 50 euro per springkasteel.

Verhuurvoorwaarden

Bij verhuur gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en regels.

Schade aan het springkasteel of elektrisch materiaal zal aangerekend worden.

De klant ( huurder) blijft verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en u dient als huurder ook de veiligheid op en rond het springkasteel te garanderen. Firma De Maerteleire is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan derde.

Art1
om het springkasteel te kunnen gebruiken dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit 220 volt, minstens 16 A.
een vlakke ondergrond, bij voorkeur gras, vrij van scherpe voorwerpen
Firma De Maerteleire voorziet altijd een grondzeil onder het springkasteel, bij kans op regen leveren wij ook een grondzeil voor bovenop het springkasteel als deze plat is.

Art2
De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed, ook indine het springkasteel bij u overnacht. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder. Indien het springkasteel en/ of motor bij u worden gestolen betaalt u dit terug aan Firma De Maerteleire tegen nieuwwaarde.
Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind.
Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

Art3
De klant staat in voor de op en afbouw van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik.
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.
De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen/attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.

Art 4
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Art 5
Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum behoud de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.
Na ontvangstname mag het springkasteel niet meer verplaatst worden.

Art 6
In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.
Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen:
Torens en muren naar binnen plooien en overdekken met het bijgeleverde 2de grondzeil
Indien het 2de grondzeil niet geleverd werd wordt verwacht van de huurder dat hij al het mogelijke doet om het springkasteel in goede staat te bewaren.
Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.